Indiening en octrooiprocedures ('PATDE/PATEX/PATOP')

Deze steun, beheerd door DGO6, dekt alle procedurele kosten vanaf de indiening van de octrooiaanvraag tot en met de verlening van het octrooi. Meer specifiek, komt deze subsidie tussen op 3 gebieden:

 • PATDE: Het opstellen en indienen van een prioriteits-octrooiaanvraag bij een nationaal (bijvoorbeeld Belgische) of internationaal (bijvoorbeeld Europese) Octrooibureau.

 • PATEX: De uitbreiding van een prioriteits-octrooiaanvraag. Dit tweede onderdeel is bedoeld voor de formaliteiten volgend op de eerste octrooiaanvraag, inclusief de analyse van het onderzoeksrapport en de procedures voor de territoriale uitbreiding van de octrooibescherming door beroep te doen op het recht van voorrang. Dit onderdeel bestaat uit meerdere vormen van financiële steun met elk hun eigen administratieve kenmerken die parallel kunnen worden aangevraagd:

  • PATEX1: overeenstemmende internationale octrooiaanvragen (PCT)
  • PATEX2: overeenstemmende nationale en regionale (bv. EP) octrooiaanvragen
  • PATEX3: nationale validatie van Europese octrooien
 • PATOP: De oppositie, ingediend door een derde partij en op Europees niveau, op een octrooi dat eerder van een PATEX hulp heeft genoten.

Opgelet:

 • Een KMO kan een subsidieaanvraag indienen op elke moment van een octrooiprocedure, ongeacht of een PATDE of PATEX subsidie al werd verkregen;

 • Bij een eerste subsidieaanvraag gerelateerd aan een octrooi moet de KMO op voorhand een intentieverklaring indienen.

De steunpercentages van de regio in de kosten die betrekking hebben op de indiening en de octrooiprocedures, verschillen afhankelijk vanaf wanneer de aanvraag wordt ingediend en de mate waarin de vragende onderneming eigenaar is van het octrooi:

Voor het onderdeel PATDE:

KMO eigenaar
Overdracht of exclusieve licentie alle domeinen
40% 25%

Deze percentages kunnen verhoogd worden met 10% indien een onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd werd en beantwoord aan de vragen op het formulier.

For the PATEX and PATOP components:

KMO eigenaar
Overdracht of exclusieve licentie alle domeinen Overdracht of exclusieve licentie (specifieke domein)
40% 35% 15%

Om van deze steun te kunnen genieten, mag de KMO geen financiële moeilijkheden hebben volgens de Europese richtlijnen en moet de KMO minstens één exploitatiezetel in het Waalse Gewest hebben.

Voor meer informatie over deze subsidies: klik hier.

Contactpersoon Waalse Gewest:
Nathalie Leboeuf
Spécialiste en recherche et innovation
Service Public de Wallonie – DGO6
T. +32 (0)81 33 44 85