Bewaking

Hoe kunt u weten of uw recht wordt gerespecteerd door derden? Bewaking is een van de mogelijke middelen. Daardoor kunt u snel de andere nieuwe rechten identificeren die in conflict kunnen komen met de uwe. Zo is een snelle reactie mogelijk. GEVERS sorteert de tientallen gedetecteerde potentiƫle gevaren en geeft u een precieze aanbeveling.

Waarom een beroep doen op een bewakingsdienst?

Het kan zijn dat derden bewust of onbewust een merk deponeren dat lijkt op het uwe, voor identieke of gelijkaardige producten. Als u snel reageert, kunt u met een administratieve procedure verzet aantekenen tegen deze neerlegging. Zodra de verzetstermijn is verstreken, kunt u de neerlegging van deze derde enkel nog aanvechten via een gerechtelijke procedure, die veel meer kost dan een administratieve procedure. Als er geen reactie komt binnen een bepaalde periode (5 jaar in de Benelux), is er bovendien geen rechtsvordering tegen het merk meer mogelijk. Het is dus van doorslaggevend belang dat u zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van depots die uw rechten zouden kunnen schenden.

Hoe verloopt de bewaking?

GEVERS maakt gebruik van de modernste bewakingssoftware om u een optimale bewaking in alle landen van de wereld te bieden.

De registers worden haarfijn uitgekamd en er wordt ons een rapport toegestuurd in functie van de zoekcriteria die we samen zullen hebben opgesteld. GEVERS gaat deze resultaten dan sorteren, en geeft u uitleg bij de strategie die gevolgd moet worden.