Contracten

Kunnen intellectuele eigendomsrechten worden gevat in contracten? Ja, natuurlijk: voor een licentie, franchise, distributie of overdracht kan men contracten opstellen zodat een recht kan worden geëxploiteerd en inkomsten genereert. Toch moet men rekening houden met bepaalde aspecten die eigen zijn aan intellectuele eigendom. GEVERS denkt samen met u na en stelt de teksten op die u nodig hebt.

Wat is er belangrijker voor intellectuele eigendomsrechten dan onderzoek en ontwikkeling? Er zijn steeds meer R&D-contracten. Die overeenkomsten  moeten absoluut aanduiden wie de eigenaar is van de rechten uit R&D en op welke manier die rechten beheerd moeten worden. GEVERS geeft u de nodige verduidelijking op dat vlak.