Een nieuw GEVERS aanbod: Bescherming en beheer van bedrijfsgeheimen

Met deze nieuwe dienst vervolledigt Gevers haar 360° aanbod en biedt ze een uitgebreide en wetsconforme methode aan om de bescherming en het beheer van bedrijfsgeheimen voor onze cliënten te faciliteren, een echte must voor IE strategieën voor veel van onze cliënten.

De context: het toenemende belang van bedrijfsgeheimen

Het toenemende belang van vertrouwelijke informatie in de huidige bedrijfswereld is geen geheim meer. Door onder andere de opkomst van open innovatie, de toegenomen mobiliteit van werknemers en stijgende cyberaanvallen is de waarde van bedrijfsgeheimen en de nood aan proactieve bescherming ervan de laatste jaren enkel toegenomen. Bedrijfsgeheimen zijn cruciaal voor O&O, innovatie, concurrentievermogen en groei. Daarom is een sterk beheer- en beschermingsyteem nu essentieel voor elke innovatieve onderneming.

Een nieuwe EU Richtlijn. Door het aannemen van de zogeheten ‘Richtlijn bedrijfsgeheimen’ op 8 juni 2016 (EU Richtlijn 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad) erkent de Europese wetgever het toegenomen belang van bedrijfsgeheimen. Het doel van de richtlijn is het harmoniseren van de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken ervan.

Meer bescherming en… meer risico. Een belangrijk gevolg van de richtlijn is dat eigenaars van bedrijfsgeheimen meer bescherming krijgen tegen misbruik van deze geheimen. Aan de andere kant is er waakzaamheid vereist voor diegene die bedrijfsgeheimen ontvangen. Indien hier niet voorzichtig mee omgegaan wordt, kan dit zware gevolgen hebben; een degelijk georganiseerd beheer van bedrijfsgeheimen is dus onontbeerlijk in het kader van deugdelijk bestuur.

De voorwaarde ‘redelijke maatregelen’. Om van de toegenomen bescherming te kunnen genieten, moet men als eigenaar van bedrijfsgeheimen kunnen aantonen dat men voldoende redelijke maatregelen heeft genomen om de bedrijfsgeheimen te beschermen. Het is dus belangrijk eerst alle bedrijfsgeheimen binnen de vennootschap te identificeren en te ordenen om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen om elk bedrijfsgeheim te beschermen en dit achteraf aan te tonen.

De klok tikt en u moet zich voorbereiden. Met nog minder dan zes maanden de tijd om de EU richtlijn in alle lidstaten toe te passen (ten laatste op 9 juni 2018), moet de implementatie van een strategie om bedrijfsgeheimen te beheren en te beschermen bovenaan op uw prioriteitenlijst staan.

Wij kunnen uw bedrijf helpen bedrijfsgeheimen te beschermen

GEVERS heeft een uitgebreid en wetsconform aanbod inzake Bedrijfsgeheimen ontwikkeld om uw bedrijf te ondersteunen haar bedrijfsgeheimen beter te beschermen, te beheren en af te dwingen door het implementeren van  een 4-staps methode inclusief het gebruik van een unieke Bedrijfsgeheimen beheertool: 

  1. Een laagdrempelige trainings- en bewustmakingssessie over de bescherming van bedrijfsgeheimen en de nieuwe vereisten opgelegd door de EU Richtlijn.;
  2. Een audit en analyse van de beschermingsmechanismen en -processen met betrekking tot Bedrijfsgeheimen die u vandaag in uw bedrijf toepast;
  3. Een gedetailleerd rapport met aanbevelingen om uw  beschermingsmechanismen te verbeteren;
  4. Ondersteuning bij de implementatie van de aanbevelingen, inclusief een unieke beheersoftware voor Bedrijfsgeheimen.

Een unieke Bedrijfsgeheimen beheerstool. GEVERS gaat een stap verder en biedt u een totaaloplossing voor de bescherming van confidentiële informatie aan en heeft hiervoor  een samenwerking gesloten met Chawton Innovation Services (http://www.hazeltradesecrets.com). Deze tool kan in eigen beheer gebruikt worden of kan aan ons overgelaten worden, afhankelijk van uw interne beschikbaarheden.

Aarzel niet om ons te contacteren. Vraag naar hoe we uw bedrijf kunnen helpen uw vertrouwelijke informatie beter te beschermen en waarde te creëren met uw ideeën tradesecret@gevers.eu.