Namaakbestrijding

Is een intellectueel eigendomsrecht op zich voldoende? Neen, want het moet niet alleen worden gebruikt maar ook verdedigd. Namaak is niet alleen een zaak van kwaadwillige piraterij in verre landen. Zelfs al is de namaker te goeder trouw, dan nog moet u absoluut uw recht doen gelden en respecteren. Zo niet verliest het elke reële waarde. Er zijn verschillende opties, van bemiddeling tot gerechtelijke stappen. GEVERS raadt u de meest efficiënte weg aan en begeleidt u tijdens de uitvoering op een pragmatische manier.

Een intellectueel eigendomsrecht heeft maar zin als het wordt nageleefd. Het fenomeen van namaak breidt zich volop uit. Gelukkig bestaan er momenteel heel wat middelen om namaak te bestrijden.

Sommige van die middelen kosten bijzonder weinig. Een houder van rechten die te maken krijgt met namaak, moet de bestrijdingstrategie kiezen die het best is aangepast aan de situatie en zijn financiële middelen.

Volstaan de stopzetting van de namaakdaden en de vernietiging van de betwiste producten wel? Is een aanvraag tot schadevergoedingen al dan niet gerechtvaardigd? Hoe kan de bevoorradingsketen weer op peil worden gebracht? Moeten de feiten worden aangegeven bij de politiediensten? GEVERS begeleidt u bij deze keuze, start de onderhandelingen op uw verzoek, treedt op als gesprekspartner met de politiediensten, de Ministeries en de douaneautoriteiten in heel Europa.

Meer info:
Factsheet COFA NL.pdf