Domeinnaam

Wat is een domeinnaam?

Een unieke identificator… het elektronisch adres van uw website.
Een domeinnaam is een unieke identificator die u de mogelijkheid biedt om nagenoeg overal ter wereld toegankelijk te zijn en uw identiteit op het internet te versterken. Een domeinnaam bestaat uit een naam (de domeinnaam zelf, bijvoorbeeld: “gevers” in www.gevers.eu) en een TLD-extensie (Top Level Domain) (bijvoorbeeld: “.eu” in www.gevers.eu). Het TLD kan verwijzen naar geografische (.BE, .NL, .LU, .FR, .CN …), regionale (.EU, .ASIA) of algemene criteria (.COM voor handel, .NET voor internetdiensten, .BIZ voor business, .ORG voor organisaties, …). Een domeinnaam kan bestaan uit een reeks letters van a tot z en/of cijfers van 0 tot 9, alsook uit koppeltekens. Het minimumaantal tekens bedraagt twee, het maximumaantal 63. Onlangs werden voor IDN (Internationalized Domain Names) speciale tekens ingevoerd (bijvoorbeeld: á, à, é, è, ø, å, &, ñ, ç) voor sommige TLD’s. De domeinnaam kan gebruikt worden voor de naam van uw website die tot doel heeft uw producten en diensten te promoten (bv. www.gevers.eu) en/of om e-mailadressen aan te maken (bv. voornaam.naam@gevers.eu).

Wie kan een domeinnaam verkrijgen?

In de meeste landen kan een domeinnaam toegekend worden aan:

  • een natuurlijke persoon
  • een bedrijfsentiteit
  • een combinatie van verschillende natuurlijke personen en/of bedrijfsentiteiten.