Innovatiestrategie

De bescherming van een intellectueel recht is geen doel op zich. Het is een middel dat kadert binnen een strategie. Die strategie moet worden geanalyseerd en vastgelegd bij het begin van het innovatieproces. Zo worden de bescherming en de verdediging meer samenhangend, efficiënter en productiever. GEVERS helpt u bij het bepalen van uw strategie aan de hand van verschillende hulpmiddelen.

Innovatiestrategie & definiëring

Welke innovatie? Hoe bereikt u dat doel? Lang voor u iets kunt redigeren of neerleggen, moet u zich afvragen of u de juiste weg volgt. Of er geen betere is. Misschien is het mogelijk om betere opportuniteiten te vinden. Minder riskante. Minder dure. Met meer draagkracht. De experts van GEVERS helpen u daarbij, door te putten uit de onvermoede middelen van de intellectuele eigendom.

Brand strategy

Brand strategy of merkstrategie is een systematisch plan dat een duidelijke visie en formulering definieert van de manier waarop een merk aantrekkingskracht en vraag zal creëren op de markt en engagement of invloed zal genereren onder belangrijke stakeholders. Er bestaat geen formule of sjabloon om een merkstrategie te ontwikkelen, omdat dit gebaseerd moet zijn op de concurrentiespecifieke variabelen van uw bedrijf en sector, zodat het merk met succes de strategische visie kan vertegenwoordigen die bevorderlijk is voor de bedrijfsprestaties, de bedrijfscultuur en de bedrijfshouding.

Anterioriteitenonderzoek

Kan iemand uw technologische ontwikkelingen belemmeren? Zich beschermen is één ding; handelen is een ander. Het is belangrijk om degenen te identificieren die voor u octrooien hebben behaald waarvan de draagwijdte dicht bij uw innovatie komt. Zo kunt u de grenzen van uw bescherming bepalen. GEVERS helpt u daarbij.

Nieuwheidsonderzoek

U wil een nieuw product op de markt brengen en u wil de octrooien van uw concurrenten vermijden. GEVERS analyseert uw exploitatievrijheid en adviseert u over de manier waarop u namaak kunt vermijden.

Landscaping

Wat gebeurt er in uw «technologische markt» ? Wat doen uw concurrenten? Wie is actief in welke technologische sector? Voor welke toepassingen? Het gaat het landschap te tekenen waarin uw onderneming evolueert. Zo kunt u de beste weg kiezen. GEVERS zal uw GPS zijn.

Gebruiksonderzoek

Wordt het merk dat uw project zou kunnen hinderen ook gebruikt? Dat is niet onbelangrijk: een ongebruikt merk is minder solide en kan het doelwit zijn van aanvallen. GEVERS bepaalt samen met u het risiconiveau en de tactiek om het risico te neutraliseren.