Innovatiestrategie & definiëring

Welke innovatie? Hoe bereikt u dat doel? Lang voor u iets kunt redigeren of neerleggen, moet u zich afvragen of u de juiste weg volgt. Of er geen betere is. Misschien is het mogelijk om betere opportuniteiten te vinden. Minder riskante. Minder dure. Met meer draagkracht. De experts van GEVERS helpen u daarbij, door te putten uit de onvermoede middelen van de intellectuele eigendom.

Brand strategy

Brand strategy of merkstrategie is een systematisch plan dat een duidelijke visie en formulering definieert van de manier waarop een merk aantrekkingskracht en vraag zal creëren op de markt en engagement of invloed zal genereren onder belangrijke stakeholders. Er bestaat geen formule of sjabloon om een merkstrategie te ontwikkelen, omdat dit gebaseerd moet zijn op de concurrentiespecifieke variabelen van uw bedrijf en sector, zodat het merk met succes de strategische visie kan vertegenwoordigen die bevorderlijk is voor de bedrijfsprestaties, de bedrijfscultuur en de bedrijfshouding.

Anterioriteitenonderzoek

Kan iemand uw technologische ontwikkelingen belemmeren? Zich beschermen is één ding; handelen is een ander. Het is belangrijk om degenen te identificieren die voor u octrooien hebben behaald waarvan de draagwijdte dicht bij uw innovatie komt. Zo kunt u de grenzen van uw bescherming bepalen. GEVERS helpt u daarbij.

Nieuwheidsonderzoek

U wil een nieuw product op de markt brengen en u wil de octrooien van uw concurrenten vermijden. GEVERS analyseert uw exploitatievrijheid en adviseert u over de manier waarop u namaak kunt vermijden.

Landscaping

Wat gebeurt er in uw «technologische markt» ? Wat doen uw concurrenten? Wie is actief in welke technologische sector? Voor welke toepassingen? Het gaat het landschap te tekenen waarin uw onderneming evolueert. Zo kunt u de beste weg kiezen. GEVERS zal uw GPS zijn.

Gebruiksonderzoek

Wordt het merk dat uw project zou kunnen hinderen ook gebruikt? Dat is niet onbelangrijk: een ongebruikt merk is minder solide en kan het doelwit zijn van aanvallen. GEVERS bepaalt samen met u het risiconiveau en de tactiek om het risico te neutraliseren.

Depot & registratieprocedures

Wat is de beste weg naar bescherming en welke formaliteiten moet u vervullen? Het indienen vormt de start van uw recht en is zeker geen futiliteit. Ook dient u eventuele vragen van de administratieve diensten te beantwoorden. Een vergissing in deze fase kan de hele procedure op de helling zetten. GEVERS neemt voor u deze delicate en bepalende fase in handen. Wereldwijd.

Vernieuwing & jaartaksen

Is een intellectueel eigendomsrecht voor eeuwig? Natuurlijk niet: wanneer u het eenmaal hebt, moet u elk jaar onderhoudstaksen betalen, in alle landen waar het octrooi van kracht is. Die vervaldag mag zeker niet worden gemist, want dan vervalt het recht. Dat is vaak een drama. Het is ook een goed moment om zich meer strategische vragen te stellen: is het octrooi nog noodzakelijk? Zijn er alternatieve beschermingsmaatregelen mogelijk? Die vragen worden u gesteld door GEVERS. In alle veiligheid, dankzij onze ervaren medewerkers. De vervaldag van de taks is ook een goed ogenblik om uzelf meer strategische vragen te stellen: is het octrooi nog wel noodzakelijk? Zijn er alternatieve beschermingen denkbaar? Is de onderneming klaar om het einde van de bescherming van de vernieuwing aan te kunnen? Dit zijn de vragen die GEVERS u stelt. Goed op voorhand en in alle veiligheid, dankzij zijn ervaren teams en zijn beproefde informaticasystemen.

Brand management

Consumenten ervaren een merk via een aantal contactpunten zoals het product zelf, degenen die het merk vertegenwoordigen, de communicatiemiddelen. Een positieve merkperceptie via al deze contactpunten is bevorderlijk voor de vraag naar het merk en maakt hogere verkoopvolumes tegen betere prijzen mogelijk. Beide zijn cruciale factoren om extra economische waarde te genereren.

Portefeuillebeheer & overdracht

Leeft een intellectuele eigendomsrecht? Ja, uiteraard: een adreswijziging of een naamsverandering van de eigenaar, toewijzing of licentie voor een derde partij : heel wat gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor een handelsmerk. Ze moeten ook worden gemeld aan de administratieve diensten opdat uw recht ten volle blijft gelden. GEVERS ontlast u van die - soms nogal vervelende - formaliteiten.

Namaakbestrijding

Is een intellectueel eigendomsrecht op zich voldoende? Neen, want het moet niet alleen worden gebruikt maar ook verdedigd. Namaak is niet alleen een zaak van kwaadwillige piraterij in verre landen. Zelfs al is de namaker te goeder trouw, dan nog moet u absoluut uw recht doen gelden en respecteren. Zo niet verliest het elke reële waarde. Er zijn verschillende opties, van bemiddeling tot gerechtelijke stappen. GEVERS raadt u de meest efficiënte weg aan en begeleidt u tijdens de uitvoering op een pragmatische manier.

Bewaking

Hoe kunt u weten of uw recht wordt gerespecteerd door derden? Bewaking is een van de mogelijke middelen. Daardoor kunt u snel de andere nieuwe rechten identificeren die in conflict kunnen komen met de uwe. Zo is een snelle reactie mogelijk. GEVERS sorteert de tientallen gedetecteerde potentiële gevaren en geeft u een precieze aanbeveling.

Oppositie

Hoe verhindert u het ontstaan van intellectuele eigendomsrechten die de uwe kunnen schaden? Een van de meest radicale middelen is verzet, een snelle en toegankelijke administratieve procedure. Samen met u onderneemt GEVERS snel de juiste actie om onherstelbare schade te vermijden: een recht dat met het uwe concurreert, te dichtbij, te gelijkaardig.

Contracten

Kunnen intellectuele eigendomsrechten worden gevat in contracten? Ja, natuurlijk: voor een licentie, franchise, distributie of overdracht kan men contracten opstellen zodat een recht kan worden geëxploiteerd en inkomsten genereert. Toch moet men rekening houden met bepaalde aspecten die eigen zijn aan intellectuele eigendom. GEVERS denkt samen met u na en stelt de teksten op die u nodig hebt.

Fiscale aspecten

Is intellectuele eigendom fiscaal gezien neutraal? Neen. Er bestaan nauwkeurige voorschriften die het fiscale stelsel van de investeringen en inkomsten in verband met uw intellectueel vermogen beïnvloeden. U kunt er dus maar best veel over weten en erop inspelen. Samen met zijn partners stelt GEVERS u in staat om uw rechten te optimaliseren en er het beste uit te halen.

Brand Valuation

Brand Valuation heeft betrekking op de identificatie, de kwantificatie en het begrip van de multidimensionale manier waarop het merk waarde creëert. Er worden niet alleen geconsolideerde cijfers aangereikt, maar er wordt ook grondig inzicht bezorgd in wat de waarde bevordert, wat de vraag vanwege de klanten stimuleert en wat er op het vlak van brand management moet gebeuren om vraag vanwege klanten te creëren en de globale merkpositie te verbeteren.

Portefeuillebeheer & strategische audit

Volstaat een geheel van merken en octrooien op zich? Uiteraard niet. Op geregelde tijdstippen moet u vanuit administratief, maar vooral vanuit strategisch standpunt onderzoeken of het nog altijd aangepast is aan de juridische structuur en de product- en landenstrategie van de onderneming. Deze strategische audits zijn een van GEVERS' specialiteiten. Ze kunnen plaatsvinden ter gelegenheid van een welbepaalde operatie (aankoop, investering) of op regelmatige basis.

Intellect Protect

Nieuw verzekeringsproduct voor uw intellectuele eigendom voorgesteld in samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits. Door onze kennis van intellectuele eigendom en Vanbreda Risk & Benefits’ expertise op het vlak van verzekeringen, kunnen we een aantrekkelijk verzekeringsproduct voorstellen. Met deze verzekering wordt het afdwingen van uw intellectuele rechten een betaalbare piste en u beschermt u zich beter tegen hoge en onverwachte kosten wanneer derden u zouden aanvallen.

Een nieuw GEVERS aanbod: Bescherming en beheer van bedrijfsgeheimen

Met deze nieuwe dienst vervolledigt Gevers haar 360° aanbod en biedt ze een uitgebreide en wetsconforme methode aan om de bescherming en het beheer van bedrijfsgeheimen voor onze cliënten te faciliteren, een echte must voor IE strategieën voor veel van onze cliënten.

Brand capitalization

Merken zijn activa die een enorm kapitalisatiepotentieel bieden. Als dusdanig kunnen ze in licentie worden gegeven, dienst doen als onderpand voor bedrijfsfinanciering, in bepaalde omstandigheden op de balans worden opgenomen en uitgebreid worden of verplaatst worden naar andere activiteiten die een grotere inkomsten stroom genereren.